Verhuizen We zullen de 19de september naar Rotterdam-Zuid verhuizen. Ons nieuwe adres: Oude Watering 407, 3077RH, Nederland.  
Hebreeën 10:19-25 (hoe blijf ik geloven?)