Op de valreep, voor ons vertrek uit Zaamslag, willen we nog met jullie onze gedachten delen over het zijn van een gemeente van God.  We willen dit graag met jullie delen door middel van een serie blogs waarin we jullie meenemen in de lessen die wij de afgelopen vier jaar in Zaamslag leerden. Het onderwerp past goed bij het jaarthema, sommige punten zullen jullie al gehoord hebben in een preek, maar veel zal ook nieuw zijn.

In de afgelopen vier jaar ontving Ruard eens een kaartje als reactie op een dienst waar een tekst op stond die ons enorm aansprak. Op de voorkant stond de tekst uit Jesaja 52:7 ‘Hoe liefelijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode’. Want Ruard heeft zich de eerste tijd in Zaamslag zo’n vreugdebode gevoeld, die het goede nieuws kwam brengen om verwondering op te wekken over Gods grootheid. We hebben het dan over een periode waarin God vanzelfsprekend groot en goed was; Zijn zegen was zichtbaar en Zijn aanwezigheid was tastbaar. We stonden toen versteld van geloof en groei, genezing en gaven. Juist daarom wisten we in de periode die toen volgde precies wat we misten. Want na die eerste mooie periode kwam er een tijd waarin minder geloof en minder groei was. We zagen heel duidelijk wat God niet gaf en wat Hij niet genas. Juist van grote hoogte kan je diep vallen, en dat was wat gebeurde. Er gebeurden dingen die we niet begrepen, en er werd leed geleden in onze gemeente die wij wél zouden hebben verlicht – als wij god waren. En waarom onze God dat niet deed begrepen we niet. Dit is een tijd geweest waarin er heel wat is gesneuveld: ons beeld van God, onze verwachtingen van wat Hij voor ons zou doen, ons beeld van de bergen die ons geloof zou verzetten, ons ideaalbeeld van onze medegelovigen. Ja, dat laatste klopt ook: we hebben niet alleen geworsteld met onze liefde voor God, maar ook met onze liefde voor Zijn bruid… We zijn teleurgesteld in gelovigen. Achteraf gezien waren we te naïef in onze verwachtingen van God en Zijn kerk. En we zijn niet de enige, veel mensen die de kerk verlaten doen dit niet omdat ze niet meer geloven, maar omdat ze niet meer geloven in de kerk. En ook binnen in de kerk vragen gemeenteleden zich af wat ze moeten met de gemeenschap der gelovigen.

Over de vraag ‘wat moeten we met de kerk?’ gaat deze serie blogs. Doorheen de periodes die we beschreven, de naïeve verwachtingen en de confrontatie met de gebrokenheid, hebben we enorm veel geleerd. We hebben God anders en beter leren kennen – en we hebben ook Zijn gemeente anders en beter leren kennen. Dit was een heel proces, en dat ging niet vanzelf. Maar het gevolg is dat we nu beter kunnen leven met een God die anders is, en met een kerk die gebroken is.  We hebben de kerk lief gekregen, en daar zijn we dankbaar voor. En we ontdekten dat het liefhebben van de kerk, ondanks alles, ons beter in staat stelt om ook onszelf en God lief te hebben. Want wij zijn deel van het probleem in de kerk, wij nemen de gebrokenheid, imperfectie, onvolkomenheden mee de kerk binnen.

 

In de blogs hieronder beschrijven we inzichten die in afgelopen jaren ‘gerijpt’ zijn, het is dus te veel gevraagd om dit als lezer in enkele maanden eigen te maken. Maar toch is ons gebed dat God deze gedachten gebruikt om ons tot levende bouwsteen te maken voor Zijn tempel. Dat gebed is niet te veel gevraagd, dat weten we zeker. Met woorden van Petrus willen we je aanmoedigen om je door God te laten gebruiken:
“Ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij, en verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. U hebt toch ondervonden hoe goed de Heer is? Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn.” (1 Pet. 2:1-5).

Wat kan je verwachten van de komende blogs:

  • Een gemiddelde blog zal iets korter zijn dan deze inleiding.
  • De blogs zijn prima te lezen als dagstukje bij het avondeten, er zullen ook altijd vragen of opmerkingen ter bespreking gegeven worden.
  • We zullen wekelijks op de maandag een nieuwe blog publiceren.
  • De blogs zullen aanvankelijk via mail verspreid worden, maar ze zijn ook integraal terug te vinden op onze nieuwe website (destolpers.nl). Op de website zijn ook de belangrijkste preken van de afgelopen vijf jaar terug te vinden.
#

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *