Eén jaar in Beverwaard: een bewerking van psalm 136

Loof de HEER, want Hij is goed – eeuwig duurt Zijn trouw –
loof de allerhoogste God – eeuwig duurt Zijn trouw –
die wonderen doet, Hij alleen – eeuwig duurt Zijn trouw –
die de hemel en aarde maakte, met Beverwaard en haar inwoners – eeuwig duurt Zijn trouw –
die de grote lichten maakte, en over Beverwaard schijnt – eeuwig duurt Zijn trouw –
Bij dag en bij nacht – eeuwig duurt Zijn trouw –

Loof de God Die heeft geroepen, die bevestigt en bevrijdt – eeuwig duurt Zijn trouw –
met krachtige hand en geheven arm – eeuwig duurt Zijn trouw –
die keer op keer Zijn aanwezigheid bewijst – eeuwig duurt Zijn trouw
In wonderen, aangeraakte harten, en in stiltes – eeuwig duurt Zijn trouw-
Die klein maakt, leert bidden, en dwingt te vertrouwen – eeuwig duurt Zijn trouw-

Loof de God die geeft en blijft geven – eeuwig duurt Zijn trouw –
Die geloof schenkt aan moslims, hernieuwd geloof aan ons – eeuwig duurt Zijn trouw-
Die openheid geeft op straat, in het AZC en in de gemeenschap – eeuwig duurt Zijn trouw-
Die sponsors, helpende handen en biddend netwerk geeft – eeuwig duurt Zijn trouw –
Die collega’s geeft in het Buurtsteunpunt en House of Hope – eeuwig duurt Zijn trouw –

Loof de God Die in onze rampspoed aan ons heeft gedacht– eeuwig duurt Zijn trouw –
Die genezing bracht in de gemeente – eeuwig duurt Zijn trouw –
Die brood gaf in armoede, werk en huisvesting aan hen in nood – eeuwig duurt Zijn trouw –
Die kansen voor aanbidding gaf – eeuwig duurt Zijn trouw-

Loof de God van de hemel– eeuwig duurt zijn trouw!

In de vorm van deze psalm hebben afgelopen zondag gebeden. Met een dankbaar en bezorgd hart prezen we Gods karakter, Zijn daden en Zijn gaven. In die dienst werd stil gestaan bij de groei van de gemeente, we stonden stil bij de mooie ontwikkelingen en kansen in het jongerenwerk, en baden voor de zoektocht naar een ruimte. In deze nieuwsbrief lees je daar meer over.

ELIANE SCHRIJFT… Ruards droom
I have a dream
In mijn droom zie ik vijftien jongeren samen in een woonkamer zitten. De één achter de playstation, anderen op de met kussens gevulde bank, de rest staat bij de tafeltennistafel. Er word gewonnen en verloren, gelachen en gegeten. Het zijn jongeren met allerlei verschillende achtergronden, uit verschillende
gezinssituaties. Ze hebben het goed met elkaar en vinden elkaar in veiligheid, ook als de leiding aangeeft dat het tweede deel van de avond begint. Toen ze uitgenodigd werden voor deze zondagavonden werd hen verteld: als je mee doet met de gezelligheid dan doe je ook mee de gesprekken over geloof.

Het duurt een tijdje maar dan zit iedereen er klaar voor. 15 verschillende jongeren; ze zijn er omdat ze echt uitzien naar goede gesprekken, of omdat ze verlangen naar gezelligheid, of voor de playstation, of omdat ze liever niet thuis zijn. De meesten zijn uitgenodigd tijdens de sportavonden op donderdag.
Deze avond begint met ‘over de streep’. Als antwoord op allerlei uitspraken sta je links van de streep voor ‘ja’ en rechts voor ‘nee’.

‘Wie is Christen?’ Meer dan de helft gaat richting de ja. Verrassend voor Nederland in het algemeen, maar niet voor Beverwaard, waar de meeste niet-westersen geloven. ‘Ga je vaak naar de kerk?’. Een enkeling blijft nog bij ‘ja’ staan. ‘Ik vind kerk saai’: iedereen staat weer bij ‘ja’. Naar dit punt heeft de leiding toegewerkt, en ze droppen het onderwerp met de vraag: ‘wat is een kerk, volgens jullie?’ Direct barst iedereen los. Je bent een kerk als je samen zingt, luistert naar een preek, samen je geloof belijdt, samen anderen helpt… Zou deze groep van vanavond ook een kerk zijn? Nee, natuurlijk niet, wij praten alleen maar. Maar een surinaamse jongen zegt aarzelend met een groot vraagteken op zijn gezicht: ‘misschien wel hoor, wij geloven allemaal in Jezus, we komen samen om over God te praten, we mogen elkaar… dus
misschien wel?’ Het gesprek gaat zo nog een uur door. Daarna wordt er samen gebeden, en gechilled totdat de leiding de jongeren langzaamaan de deur uit werkt. De meesten zullen elkaar donderdagavond weer zien bij het sporten.

Tot zover mijn droom. Gebeurt het al? Nee. En binnenkort? Ja, als God het wilt! De groep leiding is bijna compleet, er zijn jongeren van MeerdanBeverWaard en van de sportavond die willen komen, God heeft al mogelijke sponsors op onze weg geplaatst, en 6 oktober staat gepland als startavond. Daarna blijven we dromen en bidden voor een goed vervolg. Dit proces begon allemaal met God die een man tot geloof bracht door een sportproject. Deze man wou hetzelfde doen in Rotterdam, en net voor de start
van de sportavond vond hij aansluiting bij onze gemeente. Er werd op een donderdag begonnen met 3 vrijwilligers en bijna geen bezoekers, inmiddels zijn er 12 vrijwilligers en meer dan 60 vaste bezoekers. De relaties groeien, de sfeer is ontspannen en leuk. Hieruit is de Youth Community ontstaan, die verder gaat dan enkel sporten. Hier beneden leggen we dat concept uit. Door de maanden heen groeide de droom om het sporten te combineren met verdere ontmoeting. God deed niet alleen de rest, maar alles.

Wil jij deel worden van deze droom? Je bent welkom. Als je jong bent (15-35 jaar) en je geloof wilt delen op een ontspannen manier, ben je welkom als vrijwilliger op de zondagavonden. Verder hebben we jullie gebed hart nodig, want enkel God kan harten openen en geven wat nodig is.

Wat is de Youth Community?
De Youth Community (YC) is een platform voor jongeren (12-25), en een samenwerking tussen House of Hope, Buurtsteunpunt en MeerdanbeverWaard. Binnen dit platform is er op allerlei levels een aanbod voor de jongeren: de wekelijks sportavond, eenmalige activiteiten, ontmoetingsgelegenheden tijdens inloopuren, talentontwikkeling en ondersteuning (huiswerkbegeleiding, maatschappelijk werk). Met de
zondagse gespreksavond willen we als gemeente binnen de YC ook expliciete ruimte creëren voor vragen rondom zingeving, geloof en God.

Ruimte
In de afgelopen twee jaren heeft de gemeente Rotterdam een motie aangenomen waardoor op de zondag geen religieuze diensten mogen worden gehouden in de Huizen van de Wijk. Volgens Hugo de Jonge, toen wethouder, zou het buurthuis door de religieuze vieringen als een religieuze plek gezien worden. Het was jaren nog onzeker of en hoe dit in de praktijk zou worden gebracht, maar het is nu duidelijk geworden dat het met harde hand wordt uitgevoerd. We hebben deze maand te horen gekregen dat we 31 dec. uit wijkgebouw de Focus moeten zijn. De gemeente heeft toegezegd actief mee te zoeken met panden, en ook wij zoeken mee. Maar daarnaast houden we er ook rekening mee dat er geen geschikte locatie gevonden zal worden, en we in januari dakloos worden. Onze gemeente is arm, groeiend en sterk verbonden aan de wijk Beverwaard, maar in Beverwaard zijn weinig grote ruimtes en al helemaal geen kerkgebouwen. Naast de zoektocht werken we daarom ook aan een plan van actie voor als er
geen geschikte ruimte is. We zullen er deze drie maanden intensief mee bezig zijn, maar vertrouwen er op dat God een raam opent als er een deur gesloten wordt. We vragen jullie dringend om gebed voor geopende ramen.

Gebed
– Dank voor dromen en mogelijkheden
– dank voor een groeiend aantal bezoekers en nieuwe ‘vrienden van de gemeente’, enkele van deze vrienden willen starten met het proces van toetreden als lid. Dank God en bid voor de vrienden: Dorine en Jos, en hun kinderen Xafiera en Rowensly, Liese en haar dochter Tirsa en kleindochter Serenity, Maikel en Renilda als vrijwilligers voor de zondagse gespreksgroep, Joas als stagaire van de gemeente.
– Bid voor het vinden van een nieuwe ruimte, het zien van open ramen, en het mee kunnen nemen van de gemeenteleden naar de nieuwe locatie.
– bid voor asielzoekers: de meeste contacten op het AZC zijn inmiddels verdwenen, verhuisd (legaal of illegaal) of overgeplaatst/uitgezet. Bid voor nieuwe ingang op het AZC, want zonder uitnodiging van binnenuit kom je daar niet in.

Website
De website meerdanbeverwaard.com is vernieuwd en weer helemaal actueel (www.meerdanbeverwaard.com). De visievorming zal uiteindelijk nog invloed hebben op de tekst, maar we zijn blij dat we weer te vinden zijn.

Zie http://destolpers.nl/nieuwsbrieven-uit-beverwaard/ voor het teruglezen van nieuwsbrieven en het inschrijven daarvoor.  U vindt op onze website ook alle preken terug die in Beverwaard of elders gehouden zijn.

CONTACTGEGEVENS 
www.destolpers.nl
www.meerdanbeverwaard.com
0681686758
destolpers@gmail.com
NL87 RABO 0162128363 t.n.v. GKV Rotterdam-Zuid ovv MEERdanBeverWAARD