Nieuwsbrief maart 2019

ELIANE SCHRIJFT… over het weinige dat gegeven wordt en het gebrokene dat gedeeld wordt

Toen Christo interesse kreeg in plantjes, nam ik hem mee naar de plantenwinkel. Het was sowieso tijd voor makkelijk en trendy groen in de woonkamer: een vetplant. Maar Christo werd pas enthousiast op de terugweg toen we langs de narcissen in roodglanzende  potten kwamen. ‘Gele bloemetjes in knopjes!’ O, ehmm, als je het hebt over trendgevoelig… dan heeft geel en rood niet mijn voorkeur. Maar oké, die zetten we wel op een afgelegen plekje.

De dagen erna werd de narcis het middelpunt van de belangstelling. Door de goede zorgen van Christo (lees: liters waters) gingen de knoppen open. En toen de bloem opeens krom stond zorgde dokter Christo voor een stokje. En de roodglanzende pot viel helaas niet stuk… Tegelijkertijd had mijn vetplant geen zorg nodig, stond hij nooit krom, viel hij niet uit de toon en was gewoon mooi – vond ik, maar die bleef ongezien. Geel werd de lievelingskleur in huis.  

Als je mij vroeger vroeg om de kerk van mijn dromen te planten, dan werd het een kathedraal met heerlijke uitstraling, waarin veel enthousiast gelovige mensen samenkomen om een perfecte voedende gemeenschap te vormen: een gemeenschap die geeft, weinig kost en snel groeit.
En om de hoek van die kathedraal staat dan MeerdanBeverWaard: ook een groep enthousiast gelovigen mensen, maar in een kleinere en armere gemeente. Ze vormen een gemeenschap waar ‘kromgebogen’ en ‘behoeftig’ best wel kernwoorden voor kunnen zijn. De gemiddelde bezoeker valt snel uit de toon, in de kathedraal en in de maatschappij. Maar voor wie er met kinderogen naar kijkt is het juist oogstrelend.  En ook met Godsogen: in het weinige dat daar gegeven wordt, en in het gebrokene dat daar gedeeld wordt – daar is God. Prachtig klein, wonderlijk divers,uitdagende liefde.

 We zijn nu een half jaar in Beverwaard. Na het wegebben van de eerste adrelinestoot braken er intensieve maanden aan, waarin we de plaats en de gemeente eigen moesten maken. Opeens werden we onzeker. We vroegen ons geregeld af of we de juiste mensen voor deze plek zijn, of de roeping wel echt was, hoe lang we het zouden volhouden. Dit werk is een levensstijl, en heeft ons helemaal als persoon nodig, dat maakt het intensief. Want daardoor komen ook onze valkuilen aan de oppervlakte en wordt er regelmatig in gevallen. We leren veel, en kunnen met dankbaarheid zeggen dat onze liefde voor Beverwaard en haar gemeente niet minder is geworden. We kunnen nu zeggen dat dit onze plek is, graag zelfs, tot het tegendeel uitvoerig bewezen wordt. Er is afgelopen weken daardoor een tijd van rust aangebroken, we komen op adem en hebben nieuw zicht op onze plaats hier. We zijn benieuwd wat God op ons pad brengt, want dat Beverwaard ook Zijn plek is is duidelijk zichtbaar geworden.

 VERDER NIEUWS

MeerdanBeverWaard leeft en beweegt. We merken dat er nieuwe energie, nieuwe plannen en motivatie is om verder te komen met elkaar. Elke zondag ontmoeten we nieuwe mensen, de één blijft wel hangen, de ander niet. De donderdagse sportavond met jongeren en volwassenen uit Beverwaard en het AZC  groeit uit zijn voegen. Er is een Alphagroep van start gegaan met mensen die het christelijk geloof willen ontdekken, of hun geloof willen verdiepen.  In het AZC wordt onze horizon verbreed en horen we bijzondere én pijnlijke verhalen, en prijzen we God om bekeerlingen. Helaas is het daar ook een komen en gaan, dus hebben we al contacten moeten uitzwaaien. Plannen voor de toekomst zijn o.a. een low key straatgebed: elke maand schijnen we ons licht op één straat van Beverwaard; en de Week van Hoop in augustus, waar we wederom een grote evangelisatieactiviteit en -dienst voor in gedachte hebben zoals we in december hebben gepland.

Waar we tegenaan lopen is allereerst een groot punt van zorg: het beleid van de gemeenteraad van Rotterdam over het gebruik van wijkgebouwen voor erediensten. Na het behandelen van een motie over het verbieden hiervan is onze locatie weer een groot punt van onzekerheid geworden. Er zijn geen alternatieven in Beverwaard, in elk geval geen kosteloze alternatieven. Komende tijd zullen hier gesprekken over gevoerd worden, hopelijk weten we snel meer.

De komende maanden zullen we als gemeente een visietraject starten om antwoorden te vinden op de vraag naar hoe we onszelf zien als MeerdanBeverWaard, waar we ons voor willen inzetten en waar onze prioriteiten liggen. Blijven we prachtig klein, wonderlijk divers in en voor Beverwaard, of zien we onzelf als streekgemeente? Zijn we vooral diaconaal, of vooral missionair? Hier hangen veel verdere keuzes van af, over de strategie van fondsenwerving, het vinden van dragende krachten, en de vraag naar een evt. Nieuwe ruimte.

GEBED

– We vragen uw gebed voor het komende visievormingstraject. Het belangrijkste is dat God er bij is en dat Zijn visie op ons leidend is en ons gedeeld goed zal zijn.

– Bid voor het gebruik van onze ruimte, voor milde bestuurders of open deuren!

– Het Buurtsteunpunt van het Leger des Heils zal deze lente bij groep 7 en 8 langskomen om te spreken over seksualiteit. Enkele jaren geleden werd na nare gebeurtenissen duidelijk dat dit thema leeft op de basisschool maar niet bespreekbaar werd gemaakt. Bid voor openheid, wijsheid en een zomer die veilig is voor ieder kind en iedere jongere.

– Verder zijn we afhankelijk van God in de Alpha-cursus die is begonnen. Een diverse groep w.b. achtergrond en geloof zal wekelijks samenkomen en vragen en antwoorden delen. Spannend en mooi!

 WEBSITE

De website meerdanbeverwaard.com is vernieuwd en weer helemaal actueel. De visievorming zal uiteindelijk nog invloed hebben op de tekst, maar we zijn blij dat we weer te vinden zijn.

CONTACTGEGEVENS

0681686758

destolpers@gmail.com

NL87 RABO 0162128363 t.n.v. GKV Rotterdam-Zuid ovv MEERdanBeverWAARD