RUARD & ELIANE in MeerdanBeverWAARD!

Nieuwsbrief januari 2019

Vanuit de mooiste stad van Nederland wensen we jullie  Gods zegen toe over jullie levens. Dat Zijn aanwezigheid jullie levens zal verlichten en dat Zijn wil geschiedde in 2019!

In deze nieuwsbrief lees je over de grote dienst waarvoor we de hele wijk hebben uitgenodigd. 22 en 23 december waren spannende en mooie dagen voor ons! We proberen open en kwetsbaar te schrijven over de geestelijke strijd die zo’n grote actie, maar eigenlijk heel het leven voor God kan oproepen. Want wij geloven in kwetsbaarheid, maar moeten soms wel even de moed bij elkaar rapen. Bij deze dan – er is weer genoeg gebeurd, gestreden én geloofd afgelopen maanden. Genoeg om 2019 strijdend en lovend binnen te gaan.

ELIANE SCHRIJFT… kwetsbaar

Op grootschalig niveau de straat op gaan om de buurtbewoners aan te spreken: de dagen voor kerst was het de eerste keer dat we dat deden. 21 en 22 december was het de ‘Week van Hoop’ in Beverwaard. De wijkorganisaties House of Hope en het Buurtsteunpunt (van het Leger des Heils) organiseerden die dagen allerlei activiteiten voor de wijk, en 23 december sloten we alles af met de ‘Dienst van Hoop’ in onze gemeente. We gingen met een groep de straat op om uitnodigingen en cadeautjes uit te delen voor deze dienst. Eerst was het plan om kartonnen koffiebekers uit te delen, maar na een gift konden we voor een cadeau gaan die niet meteen in de vuilnisbak belandt: koffiemokken met de tekst ‘Beverwaard is mooier met jou’, gevuld met kleinigheidjes. De actie bereikte sowieso haar doel, want Beverwaard weet nu dat er een christelijke gemeente is. En de zaal zat vol op 23 december en ook nu vinden enkele gasten van toen nog de weg naar onze dienst.

Van te voren weet je niet wat je kan verwachten, vooral als het de eerste keer is dat je zo’n grootschalige actie bedenkt. De onzekerheden begonnen al bij het bestellen: hoeveel flyers? Ik denk in honderdtallen, Ruard gaat voor duizendtallen. Ruard en ik hadden er enorm veel zin in, we stonden te springen om binnen een uur alle duizend flyers in handen te drukken en de wijk onder te dompelen in Gods genadige liefde – het is maar goed dat het op een iets meer ontspannende manier gebeurde. Als je menselijk denkt gaat het enthousiasme ook gepaard met bezorgdheid. Van ‘wat als er een typefout op de flyer staat‘ tot ‘wat als het niet werkt, het mislukt en we het lachtertje van de wijk worden‘, maar ook ‘wat als het wél werkt, maar we ontdekken dat we een groeiende gemeente niet aankunnen?’. Want MeerdanBeverWaard is een kwetsbare gemeente.

Als je deze dagen met Gods ogen bekijkt zie je wat anders. Je ziet een gemeente die inderdaad kwetsbaar en klein is, maar met gemeenteleden die zich vanuit Gods kracht inzetten voor de wijk en die de tekst ‘Beverwaard is mooier met jou’ ook écht geloven. Die deze dagen opdragen in gebed, niet omdat het gewoonte is, maar omdat gebed echt werkt! Je ziet een gemeente die inderdaad kwetsbaar is, en die een dienst organiseert die niet perfect is, maar wel echt en vreugdevol. Je ziet het lichaam van Christus die elkaar tot hand en voet is. We worden gesteund door bevriende kerken en de samenwerking met House of Hope en het Buurtsteunpunt. Dit voelt als een match made in heaven, deze samenwerking is echt waardevol voor ons en maakt dingen mogelijk die we niet verwachten.

En ja, na de Dienst van Hoop groeien we niet uit de voegen, en met slechts een handjevol gasten hebben we nog contact. Maar we zijn er en er gebeurt iets. Het is alsof God Zijn vinger in een meer steekt, zodat er kringen ontstaan. Die kringen breiden zich langzaam uit. Hoever? Komt uiteindelijk heel het meer in beweging, slaan de golven op de oevers, of ebben de kringen rustig weg en wordt het meer weer spiegelglad? We weten het nog niet. Zo ook in Beverwaard. Er is beweging, roering, en we weten nog niet of dat leidt tot groei, misschien zelfs tot een massale bekering in Beverwaard, of dat dit weer langzaam verdwijnt. En bidden dat het ons niet uitmaakt hoe ver die beweging gaat. Het is al genoeg dat Gods naam klinkt. Het is genoeg dat we weten dat God die beweging op gang bracht. Hij werkt hier, met een doel, en we bidden dat het kwade niet de overhand zal krijgen. Hij heeft in elk geval roering gebracht in ons eigen leven, die kringen breiden zich nog steeds uit. Want de afgelopen weken was in ons huis de vrede en rust verdwenen, perfectionisme en faalangst bedierven onze gezins- en werkvreugde. Dat zijn onze valkuilen: we willen alles dragen en kunnen het moeilijk hebben dat onze draagkracht beperkt is. Na weken van onrust preekte Ruard in het nieuwe jaar over bekering, en al tijdens de voorbereiding voor deze dienst was de ontdekking dat ook wij ons opnieuw moesten bekeren. Want waar zijn we, letterlijk in godsnaam, mee bezig? Werken we voor ons eigen koninkrijk of aan Gods koninkrijk? God heeft met Zijn vinger ons leven aangeraakt, waarna de kringen van verlangen zich uitbreidden: verlangen om weer in vreugde en ontspanning op Hem gericht te leven en te werken. Een vreugdevol en genadevol begin van 2019.

GEBED

  • Dank dat God onze gemeenteleden blijft bemoedigen. We horen elke zondag over gebedsverhoringen en dromen. En Hij heeft ons geliefd gemeentelid Mathie na een jaar weer bij ons gebracht, ze hield een prachtige getuigenis. Hij leidt zichtbaar onze levens!
  • Christo vindt het moeilijk en spannend om naar school te gaan. Dit vraagt hem energie, en de extra woedeaanvallen ons ook. Bidt alstublieft voor draagkracht!
  • Nu het leiderschapsteam met één man is geslonken dringt de vraag zich op of, en hoe, we versterking zoeken. Moet ons team zich uitbreiden of delegeren we taken op een andere manier? Hier hebben we wijsheid voor nodig.
  • Een zus van één van onze gemeenteleden heeft in Irak veel interesse in en verlangen naar het christelijk geloof. Een bekering is ontzettend mooi, maar ook spannend en niet zonder gevaar.

WEBSITE

Zie destolpers.nl/blogs voor het teruglezen van nieuwsbrieven en het inschrijven daarvoor.  U vindt op de website ook alle preken terug die in Beverwaard of elders gehouden zijn.

CONTACTGEGEVENS

www.destolpers.nl

0681686758

destolpers@gmail.com

NL87 RABO 0162128363 t.n.v. GKV Rotterdam-Zuid ovv MEERdanBeverWAARD