We leven in een tussentijd, waarin het Koninkrijk van God en het kwaad naast elkaar bestaan.

Waarom laat God Zijn koninkrijk niet nu direct geheel verschijnen en het kwaad verdwijnen?

 In Jezus’ gelijkenissen over het koninkrijk van de hemel zien we verrassende dingen over het koninkrijk. We leren van Hem wat het voor ons betekent dat het koninkrijk is als een mosterzaadje en als zuurdesem.

Voor de beamerpresentatie bij preek klik op onderstaande link: