Een preek over wat het inhoudt om te leven in Gods koninkrijk. De preek is gehouden voorafgaande aan een avondmaalsviering.