Rond één uur loop je het Huis van de Wijk binnen, op je gemakje want de starttijd betekent hier minder. Je word begroet en het geluid van rennende kinderen, van worship en pratende mensen komt je tegemoet. We hopen dat je je nu al welkom voelt in ons geloofsgezin en dat de drempel om binnen te komen laag is. Dus kom binnen, je vindt ons rechts achterin! Als je het zaaltje binnenkomt pak je natuurlijk eerst een kop koffie, er zijn dan al zo’n dertig bezoekers aanwezig van verschillende leeftijd, kleur en taal. Als de dienst begint met een worshiplied vindt iedereen langzaam zijn plekje, en druppelen er nog meer bezoekers binnen. De zaal zit nu vol met ongeveer 50 bezoekers, het worshipteam begint met het spelen van enkele worshipliederen. We willen ons tijdens het blok worship meer en meer op God richten, en we hopen dat dat jou ook lukt. Want Hij staat centraal voor ons, in ons zingen, spreken en luisteren. Als de Bijbel opengaat, de kinderen zijn ondertussen in hun eigen ruimte, komen we biddend en wachtend samen rondom Gods Woord. We zijn van Hem en Zijn Geest afhankelijk, ook voor alles waar we naar verlangen als gemeente: Bijbelgetrouw en Christusgecentreerd samen zijn, als een warm gezin waar iedereen zich welkom voelt en die zich kan uitstrekken naar iedereen die in de Beverwaard woont. We hebben het zelf ervaren en daarom zijn we hier: onze harten zijn onrustig tot we rust vinden bij God (Augustinus). We geloven stellig dat dit belangrijk is voor Beverwaard en al haar sociale en materiële noden.

Wat wij belangrijk vinden en hoe we willen zijn:
we willen vertellen over God, liefdevol en geduldig,
we willen delen, onze levens, onze spullen en onze maaltijden,
we willen groeien als Christenen in onze relaties en omgeving,
we willen aanbidden, en boven onszelf uitgetild worden,
en we willen helpen, met meer dan alleen woorden

Dat klinkt geweldig, God helpe ons! Maar we blijven kwetsbaar. Als gemeente zijn er in elk geval drie gebieden waarin we niet zijn hoe we willen: we zijn erg blank in kleur, leiderschap en in liturgie. We zijn zwak en missen voldoende draagkracht om ons voldoende in te zetten voor bovenstaande vijf doelen. En we zijn financieel afhankelijk. We willen binnen vier jaar in staat zijn om zelf 50% van de kosten op te brengen, maar daar zijn we nog lang niet, want de gemeente zelf kan weinig bijdragen. Dus tot die tijd zijn we afhankelijk van giften.

Maar God doet wonderen, en wijst ons herhaaldelijk op Zijn aanwezig en kracht. Daar kunnen we van getuigen, en dat doen we in onze nieuwsbrieven en in presentaties voor groepen.

Wil je meer weten? Wil je langskomen? Wil je in contact komen met ons? Wil je op de hoogte gehouden van gebedspunten en dankpunten?  Of wil je wat betekenen? Je kunt de nodige informatie vinden door hier onder de relevante woord aan te klikken.

CONTACTGEGEVENS / ONDERSTEUNEN / INSCHRIJVEN VOOR DE NIEUWSBRIEF