Survival of the fittest

Als geloofsgemeenschap zijn we  een verzetsbeweging, was mijn conclusie na het verhaal over de gemeenschap rond Robin Hood. Maar waartegen verzetten we ons als kerk?  Mijn antwoord is: wij verzetten ons tegen het leven als een dier.

Charles Darwin vat het leven van een dier perfect samen met zijn leus: survival of the fittest (de sterkste overleeft). Hiermee doet hij niets anders dan samenvatten wat hij om zich heen ziet gebeuren: wij leven in een wereld waar het sterkere dier leeft ten koste van het zwakkere. De wolf eet de hond, de hond de kat, de kat de muis, de muis de tor, de tor de mier, de mier de luizen, de luizen de boom.

In het verhaal dat ik vertelde over Robin Hood zag je dit dierlijke leven terug in de levenswijze van de slechte koning. Hij leeft voor zijn eigen genot, ten kosten van de ander. Maar ook de burger in zijn rijk die niet in opstand komt laat dit zien, want hij gaat ook voor zijn eigen geluk en welzijn. En wat van ons? Vandaag de dag is ‘het recht van de sterkere ten koste van wat-dan-ook’ altijd nog de bron van alle kwaad. De wereld is zoals die is, kapot en gebroken, omdat wij ons eigen geluk hoger achten dan die van een ander. Net als dieren leven we voor ons geluk, veiligheid en rust.

Hoe is het zo gekomen? Het begint bij het moment waarop de mens voor het eerst koos voor zichzelf. Met die daad werd geluk, vrede, zingeving en identiteit niet meer bij God gezocht, de mens hield het zelf in de hand. De gevolgen van deze zondeval zijn vreselijk. Want op dit moment leven er 7 biljoen mensen op één kleine planeet en die willen allemaal zoveel mogelijk hebben. Die 7 biljoen mensen willen ook nog eens allemaal belangrijk en uniek zijn. Zo kan de aarde niet anders worden dan een strijdveld waarin de sterkste wint van de zwakkere. Een strijdveld en een arena. Je ziet het gebeuren als je een doorsnee groep observeert. Je ziet de haantjes die zichzelf beter vinden dan anderen. Je ziet de gewonden, de zielige mensen die zich vertrapt voelen. Je ziet de harde werkers die schreeuwen om erkenning…

Als christenen zeggen wij ‘nee’ tegen deze wereld. Net als onze Robin Hood geloven we in een betere wereld. En wij geloven dat wij nu al de voorlopers zijn van die nieuwe wereld. Daarom leven we in onze kleine gemeenschap niet meer volgens de wetten van een dier. Integendeel, bij ons staat zwakheid hoog in het vaandel. Bij ons is de mindere de belangrijkste. Bij ons draait het leven om geven, in plaats van zoveel mogelijk ontvangen. Wij leven volgens de regel  van Jezus Christus, Die ons leert: “Wie zijn leven probeert te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest omwille van mij, die zal het behouden” (Mat. 10:39).

Verwerking

De verzetsbeweging waar we deel van zijn verzet zich tegen de ‘wetten van de wereld’: het dierlijke leven waar kracht voor zwakheid gaat.

  • herken je de ‘survival of the fittest’ om je heen: de sterke die wint van de zwakke?
  • Op welke gebieden in je leven ga jij voor eigen geluk, veiligheid, vrede, identiteit, etc…?
  • Volgens welke regel leef jij: die van de wereld of die van Jezus Christus?
#

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *